آزمون شخصیتی بندر – گشتالت کارت A

آزمون شخصیتی بندر – گشتالت کارت A

آزمون شخصیتی بندر – گشتالت کارت A , آزمون شخصیتی بندر – گشتالت کارت A

رفتن به سایت اصلی

مشخصات « آزمون شخصیتی بندر – گشتالت کارت A» روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد تعداد سوال: 8 کارت نوع فایل:WORD راهنمای آزمون شخصیتی بندر گشتالت – آزمون شخصیتی بندر گشتالت – این آزمون دارای 9 کارت به اشکال گوناگون هندسی به ابعاد 6  4 اینچ می باشد که توسط خانم لورتابندر از آزمون و رتهایمر اقتباس شده است. اشکال این آزمون را تعدادی نقطه ،خطوط مستقیم منحنی ها و زوایا تشکیل می دهند. هرفردی اشکال نه گانه را باا توجاه باه تتااوت هایی که در نحوه ادراک آنها وجوددارد به شیوه ای کاملاً شخصی و متمایز ادراک می کنند. خانم بندر و سایر استتاده کنندگان از این آزمون در اثر مطالعات و تحقیقات تجربی خود، با توجه به اشتباه درترسیم و کپی کاردن اشاکال ، دامنه مجازی از حدود اشتباه راتعیین کردند که تتاوت ادراک افراد بهنجار در زیر این حد جای دارند و تجاوز از دامناه مجااز ، حالات بیماار گونه ادراکی را مشخص می کند.اشتباه آزمودنی درترسیم اشکال را ناشی از انحراف کنش های عادی ذهن ،عاد ثباات عاا تی ، تحریا در ادراک ، غیرمنطقی بودن بازخوردها ،مشکل درارضاء ،الگوی نابهنجار رفتار و عد تعادل مکانیز های دفاعی می دانند. تاکنون روشها و دستورالعمل های مختلتی از این آزمون ارائه شده است . ازجمله : هات ، بیلینگزلی، هین پاسکال و ساتل روشاهایی را بارای نمره گذاری این آزمون پیشنهاد کرده اند . روش پاسکال و ساتل به علت سادگی روش نمره گاذاری و ا لاعاات وسایعی کاه از ناار باالینی دراختیار آزماینده قرارمی دهد. رواج بیشتری دارد. آنها آزمون بندر گشتالت را وسیله مناسبی برای بررسی ناا هام آهنگای هاای موجاود در شیوه ادراک چگونگی واکنش نسبت به محرکها و اجرای عمل می دانند و اعتقاد دارند که اشتباه در کپی کردن اشکال هندسی نشانگر نقا در کنشها ی شناختی یا عا تی است. در روش نمره گذاری پاسکال و ساتل نخسات تعاداد اشاتباهاتی را کاه درترسایم اشاکال وجاوددارد مشخص می کنند ، سپس به کمک فر مخصوص نمره گذاری ،نمره خا را تعیین نموده و سپس با مراجعه به جداول نر ،نمره میازان شاده رامحاسبه می کنند. برای استتاده از این روش درهرکشوری نیاز به محاسبه دامنه بهنجار اشتباه در جمعیت آن کشور می باشد.

 • دانلود پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهان

  دانلود پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهان دانلود پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهان , دانلود پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهان رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت مهمانسرای عباسی اصفهاناین پاورپوینت در 43 اسلاید می باشد. خلاصه فایل بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده…

 • زمین شناسی استان بوشهر

  زمین شناسی استان بوشهر زمین شناسی استان بوشهر , نقشه زمین شناسی استان بوشهر , شیپ فایل زمین شناسی استان بوشهر , نقشه ی سازند های استان بوشهر , شیپ فایل سازندهای استان بوشهر , نقشه لیتولوژی استان بوشهر ,…

 • الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات MOPSO

  الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات MOPSO الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذرات MOPSO , Particle swarm optimization , بهینه سازی چند هدفه , الگوریتم ازدحام ذرات , سورس کد متلب , متلب , matlab code , الگوریتم…

 • جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی

  جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی , خرید و فروش فایل , انجام پروژه های دانشگاهی , دانلود تحقیق , دانلود پروژه , دانلود تحقیق پیرامون جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی , جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی , جشنهای شاهنشاهی…

 • محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی ابوریحان از سال 80 الی 89

  محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی ابوریحان از سال 80 الی 89 محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی ابوریحان از سال 80 الی 89 , اهرم مالی , نسبت قیمت به سود , ارزش بازارری به دفتری , اندازه , ضریب بتا…

 • پاسخ دهید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *